Logopèdia

Adreçat a infants, adolescents i adults que necessitin superar dificultats, trastorns i patologies del llenguatge i de la comunicació.

La logopèdia proporciona orientació, diagnòstic, prevenció i tractament a les dificultats en la comunicació, el llenguatge i la deglució humana en infants, adolescents i adults.
El servei de logopèdia a Teens Center ofereix atenció individualitzada per al tractament, prevenció i assessorament en totes aquestes alteracions de la comunicació.

El logopeda, a partir de la valoració o detecció de les necessitats del pacient, realitzarà un pla d’intervenció per a tractar els diferents aspectes que incideixen en el desenvolupament del llenguatge, tractant-se sempre d’un tractament individual, dissenyat específicament segons les necessitats del pacient.

Horaris

 • Les sessions són individuals i dutes a terme per un logopeda col·legiat.
 • La intervenció que es realitza és setmanal i les sessions tenen una durada de 30 min., 45min. ó 1 hora (segons les necessitats del pacient).

Les alteracions del llenguatge poden tenir diferents manifestacions depenent de les funcions o àrees alterades. A continuació destaquem els trastorns i alteracions més freqüents que es treballen al centre de formació Teens Center:

Dificultats de la parla

 • Dislàlies: dificultats per articular els sons de la parla.
 • Disglòssies: dificultats per articular els sons de la parla causats per alteracions orgàniques.
 • Disfèmia (tartamudeig).

Alteracions del llenguatge oral i escrit

 • TEL: trastorn específic del llenguatge.
 • Retard de llenguatge.
 • Dislèxia: dificultats en el llenguatge escrit.
 • Disgrafia: dificultats en l’adquisició de l’escriptura.
 • Disortografia: dificultats en l’adquisició de les normes ortogràfiques.
 • Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura.

Alteracions de la veu

 • Disfonies funcionals i orgàniques; afonia, paràlisi cordes vocals.

Dificultats de llenguatge d'origen neurològic

 • Paràlisi cerebral i altres patologies d’origen neurològic.
 • Dificultats de la comunicació i el llenguatge en TEA.

Teràpia miofuncional

 • Deglució atípica: mala posició lingual al deglutir.
 • Respiració bucal: Hipotonia i hipertonia.
 • Dificultats d’ audició (sordesa).

Piloumon © 2019. All rights reserved.