La logopèdia proporciona orientació, diagnòstic, prevenció i tractament a les dificultats en la comunicació, el llenguatge i la deglució humana en infants, adolescents i adults.

El servei de logopèdia a Teens Center ofereix atenció individualitzada per al tractament, prevenció i assessorament en totes aquestes alteracions de la comunicació.

El logopeda, a partir de la valoració o detecció de necessitats de l’infant, realitzarà un pla d’intervenció per a tractar els diferents aspectes que incideixen en el desenvolupament del llenguatge de l’infant, tractant-se sempre d’un tractament individual, dissenyat específicament per les necessitats del nen o adolescent.

Horaris:

 • Les sessions són individuals i dutes a terme per una logopeda col·legiada.
 • La intervenció que es realitza és setmanal i les sessions tenen una durada de 1 hora.

Contacta amb nosaltres

Les alteracions del llenguatge poden tenir diferents manifestacions depenent de les funcions o àrees alterades. A continuació destaquem els trastorns i alteracions més freqüents que es treballen al centre de formació Teens Center:

Infants i adolescents

Dificultats de la parla

 • Dislàlies: dificultats per articular els sons de la parla.
 • Disglòssies: dificultats per articular els sons de la parla causats per alteracions orgàniques.
 • Disfèmia (tartamudeig)

Alteracions del llenguatge oral i escrit

 • TEL: trastorn específic del llenguatge.
 • Retard de llenguatge
 • Dislèxia: dificultats en el llenguatge escrit.
 • Disgrafia: dificultats en l’adquisició de l’escriptura.
 • Disortografia: dificultats en l’adquisició de les normes ortogràfiques.
 • Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura.

Alteracions de la veu

 • Disfonies funcionals i orgàniques; afonia, paràlisi cordes vocals.

Dificultats de llenguatge d’origen neurològic

 • Paràlisi cerebral i altres patologies d’origen neurològic.
 • Dificultats de la comunicació i el llenguatge en TEA.

Teràpia miofuncional

 • Deglució atípica: mala posició lingual al deglutir.
 • Respiració bucal: Hipotonia i hipertonia
 • Dificultats d ’audició (sordesa)

Adults

Dificultats de llenguatge d’origen neurològic

 • Afàsies: pèrdua del llenguatge a causa d’una lesió cerebral.

Alteracions en la fluïdesa de la parla

Alteracions de la veu

Alteracions de la deglució

 • Disfàgia orofaríngia