Dins d’aquesta àrea ens adrecem a aquells alumnes que presenten dificultats en qualsevol aspecte de la seva formació a les etapes d’ESO i Primària. Per atendre a les diferents necessitats contem amb el programa de SEGUIMENT ESCOLAR.

Programa de seguiment escolar

Pensat per a nens i joves que sense presentar dificultats específiques, necessiten un control i seguiment de les tasques escolars.

 • Grups reduïts (5 alumnes màxim).
 • Grups de Primària i ESO.

En molts casos, aquests programes van acompanyats del programa de TÈCNIQUES D’ESTUDI,  ja que, generalment, els alumnes presenten serioses dificultats a l’hora de realitzar esquemes, resums,… o simplement per planificar-se. Intentem fomentar aspectes com la motivació, la concentració, la planificació i l’organització del temps.

Conèixer bé les tècniques d’estudi és un element clau per l’èxit acadèmic. Per tant, oferim també cursos de Tècniques d’Estudi per ajudar els nostres alumnes a crear un bon ambient d’estudi i un mètode a mida per a obtenir l’èxit acadèmic.

Objectiu:

 • Conèixer tots els factors que afavoreixen l’estudi.
 • Millorar el nivell d’atenció, concentració i memòria.
 • Aprendre a organitzar les tasques acadèmiques i a elaborar la pròpia agenda.
 • Augmentar el nivell de comprensió i adquisició de coneixements.
 • Rendibilitzar l’esforç per millorar el rendiment general.

Programa de tutoria

Aquest programa està pensat per aquells alumnes que presenten dificultats en àrees concretes.

Amb cada alumne es fa una valoració de les seves necessitats i aptituds per tal d’elaborar una programació individualitzada i decidir la metodologia a utilitzar en cada cas.

 • Totes les matèries i nivells
 • Grups reduïts ( 4 alumnes màxim).
 • Grups de Primària, ESO i Batxillerat ( Totes les matèries).

Programes per a nens amb dificultats educatives especials

Dirigit a alumnes que presenten alguna dificultat específica que els impedeix un bon progrés en l’àmbit escolar.

 • Programes de treball de l’atenció i la concentració.
 • Programes de comprensió lectora.
 • Programes per reforçar la lecto-escriptura.

El treball es fa en grups molt reduïts i/o a nivell particular. Aquests programes, en ocasions, s’inclouen dins de les tutories per tal d’aplicar les destreses adquirides a les matèries escolars.

937 573 113

info@teenscenter.cat

CONTACTA AMB NOSALTRES