Recerques més eficients amb Google

Google és el buscador més conegut i més utilitzat al món. Els resultats que ofereix són molts, sovint masses. És per això que convé ordenar-los i saber buscar els temes concrets que volem. Les dades afirmen que diàriament ofereix uns mil milions de resultats a 146 països diferents però no sempre són els esperats.

A continuació us oferim alguns trucs per agilitzar les recerques i guanyar temps.

  • Posar un guionet entre les dues paraules buscades ajuda a resumir els resultats. Per exemple, si busquem “Acadèmia a Mataró” és millor buscar-ho amb “acadèmia-a-mataró” i així deixem fora els resultats que només siguin de la paraula “acadèmia”.
  • Si es busca un arxiu concret, cal teclejar la paraula “filetype: seguida de l’abreviació del tipus d’arxiu que es busca”. Per exemple, si busquem deures d’anglèsi l’arxiu és un PDF, cal posar “homework english filetype:pdf”. Aquest mètode és molt útil per buscar documents oficials.
  • Si es vol trobar una pàgina web concreta ràpidament i sense resultats equivocats o semblants s’ha d’escriure “site: nom de la web” després de la recerca. Per exemple, “site:teenscenter.cat”.
  • Per buscar locals o llocs a prop de casa, es pot buscar mitjançant el codi postal. Per exemple, si es busca una acadèmia a Mataró, cal buscar “acadèmia + 08302”.
  • Per saber el temps que fa o farà en qualsevol lloc, s’ha de buscar “weather + el nom del lloc”. Per exemple, per mirar el temps de Mataró cal posar “weather Mataró”.
  • Google també serveix per conèixer l’equivalència de dues unitats de moneda o mesura. Només cal posar la xifra i el símbol que volem canviar amb el nom de la moneda o unitat de destí. Per exemple, “$ 500 en euros”.
  • Una altra funció útil i poc coneguda és la calculadora del buscador. Quan introduïm una operació matemàtica i busquem, automàticament ens calcula el resultat. Per exemple “500 x 4 + 3

 

Piloumon © 2019. All rights reserved.