Preparació Proves

Preparem els nostres alumnes en diferents àmbits de les proves d’accés als Cicles Formatius, així com en la preparació a la Selectivitat.

Seguim la nostra línia d’ensenyament individualitzat i preparem els alumnes en els diferents àmbits de les proves d’accés a Cicles, així com en la preparació a la Selectivitat. Les classes es realitzen en grups reduïts i/o a nivell individual per tal de personalitzar al màxim les necessitats dels alumnes.

Preparació proves per a la Selectivitat (PAU) i PAP.

Preparem assignatures comunes i moltes de les específiques.

Preparació per a les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Mig i Superior

En el cas dels Cicles de Grau Mig, preparem per a totes les assignatures durant tot l’any acadèmic. Pel que fa als Cicles de Grau Superior, preparem totes les assignatures comunes i moltes de les específiques.

Piloumon © 2019. All rights reserved.