Seguim la nostra línia d’ensenyament individualitzat i preparem els nostres alumnes en diferents àmbits de les proves d’accés de cicles, així com en la preparació a la Selectivitat.
Les classes es realitzen en grups reduïts i/o a nivell individual per tal de personalitzar al màxim les necessitats dels alumnes.

PROGRAMES DE PREPARACIÓ PER A LA SELECTIVITAT.

Preparem assignatures comunes i moltes de les específiques.

PROGRAMES DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MIG I SUPERIOR.

En el cas dels cicles de Grau Mig, preparem per a totes les assignatures durant tot l’any acadèmic. Pel que fa als cicles de Grau Superior, preparem totes les assignatures comunes i moltes de les específiques.

937 573 113

CONTACTA AMB NOSALTRES