Estratègies per la comprensió lectora

La comprensió lectora és una competència essencial per la vida i es per això que hem d’assegurar-nos que els alumnes la desenvolupen de forma significativa. Gràcies a la comprensió lectora som capaços de resoldre problemes de matemàtiques, comprendre les instruccions d’un joc o simplement disfrutar una estona llegint un bon llibre. La comprensió lectora en l’aula és molt important, en aquest article et donem unes estratègies molt interessants.

És important analitzar quina ha de ser l’actuació del docent en el procés d’aprenentatge que realitza l’alumne. Cal reflexionar sobre les metodologies que potencien l’adquisició de les habilitats que es posen en funcionament en situacions d’ensenyament-aprenentatge de la comprensió lectora.

Per tot això, cal disposar d’eines que facilitin el desenvolupament d’estratègies positives respecte la comprensió lectora:

 • Cal reforçar aspectes perceptius i de memòria.
 • Treballar diferents tipus de lectura i de forma funcional. Cal que hi hagi un ventall de lectures variades en diferents formats, diferents tipus de text: cartes, revistes, diaris, cartells, notes…
 • Incloure textos elaborats pels propis alumnes, textos preparats, mitjans informàtics.
 • Modelar i acompanyar, adequant-se al nivell del nen en els suports en el tipus i la quantitat de textos que proposem. Seleccionar adequadament els textos a llegir en les diferents àrees.
 • Equilibrar adequadament lectura individual, de preparació prèvia a la lectura col·lectiva, per parelles, expressiva…
 • Plantejar objectius per a cada lectura i en funció d’aquests adaptar l’activitat.
 • Ensenyar estratègies abans, durant i després de la lectura per aprendre a:
  • Activar els coneixements previs
  • Solucionar aspectes de vocabulari
  • Inferir
  • Captar les idees principals
  • Resumir
  • L’estructura del text
  • Mecanismes de control de la comprensió
  • Ensenyar a elaborar preguntes pertinents sobre un text
  • Explicitar i modelar les estratègies més importants
 • Practicar de forma habitual la comprensió lectora de manera individual, cadascú al seu nivell, amb autonomia i respectant el ritme personal.
 • Fer una lectura en veu alta d’una descripció, d’un poema o altre tipus de text i identificar els seus personatges.
 • Llegir una part d’una història (inici o final) i anticipar la resta o esbrinar com ha estat l’inici de la història.
 • Llegir un conte (breu) dues vegades: la primera de forma correcte tal i com figura en el text, i la segona incloent algunes variacions (noms, dades, accions…) i identificar els errors i esmentar-los en finalitzar la segona lectura.
 • Llegir un conte prèviament retallat. Es retallen els paràgrafs del conte, es barregen per tal de que quedin desordenats i se’n dona un a cada participant. Es va llegint segons l’ordre que es considera que pot tenir. Cada participant llegeix la part que creu que va en el moment que li toca.
 • Proposar activitats combinant les diferents habilitats comunicatives: llenguatge oral – lectura – escriptura.

Piloumon © 2019. All rights reserved.